Drewno

Drewno

Drewno stanowi materiał, otrzymywany z wycinki drzew i podlega obróbce. Drewno  stanowi jeden z pierwszych materiałów, które stosowane są przez człowieka. Na Ziemi istnieje od 30 do 40 tysięcy gatunków drzew. jednak tylko 4 tysiące ma użytkowy charakter. Z drewna produkuje się papier. stosowane jest także w roli paliwa do celów przemysłowych, technicznych i gospodarczych. Najczęściej wykorzystywane jest do dostarczania energii i budowy domów mieszkalnych, kościołów, mostów, budowli obronnych. Drewno stosowane jest także do wykonywania mebli, środków transportu (sanie, łodzie, wozy). Największą zaletą tego materiału są lekkość oraz odporność. Drewno stosowane jest do produkcji podłóg, ogrodzeń, altan. W Kanadzie i Stanach Zjednoczonych drewno stanowi podstawowy materiał stosowany do budowy domów. W branży budowlanej najczęściej stosuje się gatunki takie jak : jodła, modrzew, sosna, świerk, brzoza, buk, dąb, jesion, grab, topola. Do wad drzewa zaliczyć można m. in. występowanie sęków i uszkodzeń, owadów, a także podatność na gnicie. Do największych zalet drewna zaliczyć można m. in. łatwość obróbki, drewno stanowi budulec ekologiczny, posiada właściwości izolatora termicznego i elektrycznego, odporność na środki chemiczne. Drewno składa się ze związków takich jak: celuloza, hemiceluloza oraz lignina.