Do czego służy attyka?

Do czego służy attyka?

Attyka jest to punkt budowli okalającej dach, znajdujący się ponad gzymsem. Może przybrać różnorodne formy, jak balustrada, ścianka czy rząd sterczyn. Poza prostym zadaniem dekoracyjnym pełni też funkcję zabezpieczającą, uniemożliwia przeniesienie się ogniowi w momencie pożaru z jakiegoś domu na kolejny.

Attyki używane były już w starożytnej Grecji, skąd, jak większość greckich pomysłów, zostały przekazane do starożytnego Rzymu. Upadek świata starożytnego to także upadek wykorzystywania attyki. W wiekach średnich pojawiała się tylko sporadycznie. Jej odrodzenie nastąpiło wraz z renesansem. Wyjątkową popularnością cieszyła się w Europie Środkowej, także na terenach polskich. 

O ile np. we Włoszech najmodniejsza jest attyka balustradowa, toż w Polsce przybierała ona przeważnie formę bogato zdobionej ścianki. Najbardziej widocznym przykładem polskiej attyki jest zapewne ta występująca na krakowskich sukiennicach, każdego dnia podziwiana przez tysiące mieszkańców jak również turystów.. Jest to popularna ozdoba na krajowych budynkach świeckich, takich jak pałace lub ratusze wybudowanych przed 2 połową XIX wieku. Zazwyczaj nie istnieje na budowlach sakralnych. Pojawia się też okazyjnie jeszcze na budowlach późniejszych, jak np. na Pałacu Kultury i Nauki.